Näkymä laboratorioon
Kampusalue / Kuva: Timo Sajavaara

Kiihdytinlaboratorio

Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorio on Suomen suurin yksittäinen tutkimusinfrastruktuuri ja se on listattu Suomen Akatemian Tutkimus- infrastruktuurien tiekartalla kategoriassa ”Edistyneet”.

Se on valittu kolmesti huippututkimusyksiköksi ja houkuttelee kansainvälisesti yli 300 tutkijaa vuosittain.

Kiihdytinlaboratoriossa tutkimuskohteina ovat ydinrakenteen, erityisesti eksoottisten ytimien tutkimus sekä ydinastrofysiikka. Näiden ohella kiihdytinlaboratoriossa tehdään materiaalien muokkausta ja karakterisointia ionisuihkujen avulla ja tutkitaan ionilähdefysiikkaa.

Lisäksi ydin-, kiihdytin- ja materiaalifysiikan menetelmiä sovelletaan elektroniikan säteilyvaurioiden tutkimukseen. Kiihdyttimiä ja niiden oheislaitteita hyödynnetään kaupallisessa toiminnassa.

Säteilyvauriotutkimuksessa kiihdytinlaboratorio on Euroopan Avaruusjärjestö ESA:n tukema testauslaboratorio ja palvelee siinä roolissa Euroopan avaruusteollisuutta.

---------