Näkymä laboratorioon
Syklotroni

IGISOL-massaerotinlaitteisto

IGISOL massaerotinlaitteiston toiminta perustuu Jyväskylässä jo 1980-luvulla kehitettyyn ioniohjainmenetelmään, joka mahdollistaa korkealaatuisten ionisuihkujen valmistamisen minkä hyvänsä alkuaineen atomeista.

Eksoottisella ytimellä tarkoitetaan atomiydintä, jonka protonien ja neutronien lukumäärien suhde poikkeaa voimakkaasti saman massa-alueen stabiileista ytimistä.

Tyypillisessä laitteistolla tehtävässä kokeessa ydinreaktiolla tuotettu eksoottinen isotooppi erotellaan sähkö- ja magneettikenttien avulla muista reaktiossa syntyvistä aineista. Erilleen otetun isotoopin ytimen ominaisuuksia voidaan tutkia mittaamalla hajoamisesta tulevaa alfa-, beeta-, gamma- tai neutronisäteilyä.

Isotoopin massa voidaan mitata JYFLTRAP ioniloukulla. Isotoopin elektroniverhon rakennetta voidaan tutkia laserspektroskopian avulla. Erityistä IGISOL-laitteistossa verrattuna RITU- ja MARA-laitteistoihin on erottelun puhtaus ja mahdollisuus tutkia ytimiä stabiilisuuslinjan neutronirikkaalla puolella.

Mahdollisia lyhyitä kokeita voisivat olla jonkin neutronirikkaan isotoopin huonosti tunnetun puoliintumisajan tai haarautumissuhteen määrittäminen.

---------