Näkymä laboratorioon
Syklotroni

Kiihdytin hiukkasen -kilpailu

Kiihdytin hiukkasen -hanke on lukiolaisryhmille ja niiden opettajille suunnattu kilpailu.

Kilpailun pääpalkintona on mahdollisuus päästä tekemään tutkimusta Jyväskylän kiihdytinlaboratorion hiukkassuihkuilla ja laitteilla ”oikeiden” tutkijoiden tapaan.

Mukaan kilpailuun ilmoittautuneista ryhmistä valitaan kymmnen vierailemaan kiihdytinlaboratoriossa. Ryhmien matkat kustannetaan.

Kaksipäiväisen vierailun aikana tutorit esittelevät ryhmille laboratoriota ja sen laitteita, minkä jälkeen ryhmät pääsevät tekemään haluamansa kokeen.

Ryhmät tekevät tutkimuksestaan vierailun jälkeen tutkimusraportin ja esittelee sen tulokset. Raati valitsee näistä voittajat, jotka palkitaan Jyväskylässä pidettävässä lopputilaisuudessa keväällä 2020.

Kilpailun tavoitteet

Kilpailun ensisijainen tavoite on tehdä tutkimusta tunnetuksi ja innostaa nuoria luonnontieteiden pariin.

Kilpailussa lukiolaiset saavat käsityksen tyypillisen tutkimustyön eri vaiheista, tutustuvat hiukkasfysiikkaan hyvin konkreettisesti ja pääsevät itse tekemään tutkimusta.

Kilpailu on myös hyvin linjassa uuden opintosuunnitelman kanssa, jossa painotetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja ilmiöpohjaisuutta. Opettajille se antaa poikkeuksellisen mahdollisuuden laajentaa omaa osaamistaan ja toimii siten täydennyskoulutuksena.

Kilpailun avulla saadaan myös perustutkimukselle lisää näkyvyyttä ja kiinnostavuutta sekä annetaan lukioiden oppilaille ja heidän opettajilleen mahdollisuus tutustua tutkimuksen tekemiseen käyttäen huippuluokan mittalaitteita.

Kilpailun kulku ja aikataulu

5.6.2019
Kilpailu julkistettiin LUMA-päivillä.

8.8.2019 – 14.10.2019
Ilmoittautumisaika.

31.10.2019
Kiihdytinlaboratorion tutkijoista ja ulkopuolisista henkilöistä koostuva komitea valitsee semifinaaliin pääsevät ryhmät.

Joulukuu 2019 – helmikuu 2020 
Semifinaaliin päässeet ryhmät (max. 10) vierailevat Jyväskylän kiihdytinlaboratoriossa. Kaksipäiväisen vierailun ensimmäisenä päivänä heille esitellään laboratorion laitteistoja ja tutkimusmahdollisuuksia. Toisena päivänä ryhmät pääsevät tekemään haluamansa kokeen laitteistoilla. Apuna tässä ovat laboratorion henkilökunnasta valitut tutorit.

Maaliskuu 2020 
Voittajat valitaan kokeiden tekemisen perusteella tehtyjen raporttien perusteella. Raportit voivat olla kirjoitettuja, hypermediaa tai videoita.

Yleistä kilpailusta
Semifinalistit, loppukilpailuun pääsijät ja voittajan valitsee Kiihdytinlaboratorion tutkijoista ja ulkopuolisista henkilöistä koostuva komitea.

Kiihdytin hiukkasen -kilpailu kustantaa voittajaryhmien (max. viisi henkilöä / ryhmä) matkakustannukset Jyväskylään.

Lisätietoja

Hankkeen vastuullinen tuottaja on Kiihdytinlaboratorion yliopistotutkija Janne Pakarinen (Puh. 040 805 4900, sähköposti janne.pakarinen@jyu.fi).

´ ---------