Näkymä laboratorioon
Syklotroni

Kiihdytin hiukkasen -kilpailu

Kiihdytin hiukkasen -hanke on lukiolaisryhmille ja niiden opettajille suunnattu kilpailu.

Kilpailun pääpalkintona on mahdollisuus päästä tekemään tutkimusta Jyväskylän kiihdytinlaboratorion hiukkassuihkuilla ja laitteilla ”oikeiden” tutkijoiden tapaan.

Syyskaudella 2019 olleen karsinnan jälkeen mukaan kilpailuun valittiin ryhmät Helsingin Kielilukiosta, Jyväskylän Lyseon lukiosta, Karhulan lukiosta, Kimpisen lukiosta ja Sammon keskuslukiosta.

Ryhmät vierailivat 23. ja 24. tammikuuta 2020 Kiihdytinlaboratoriossa. Käynnin aikana tutorit esittelivät ryhmille laboratoriota ja sen laitteita. Nyt ryhmät tekevät "suihkuaikahakemuksen" ja tulevat uudelleen Jyväskylään maaliskuun 2020 alussa loppukilpailuun, missä he pääsevät tekemään suunnittelemansa kokeen.

Lopuksi ryhmät tekevät tutkimuksestaan vierailun jälkeen tutkimusraportin ja esittelevät sen tulokset. Raati valitsee näistä voittajat, jotka palkitaan Jyväskylässä pidettävässä lopputilaisuudessa keväällä 2020.

Kilpailun tavoitteet

Kilpailun ensisijainen tavoite on tehdä tutkimusta tunnetuksi ja innostaa nuoria luonnontieteiden pariin.

Kilpailussa lukiolaiset saavat käsityksen tyypillisen tutkimustyön eri vaiheista, tutustuvat hiukkasfysiikkaan hyvin konkreettisesti ja pääsevät itse tekemään tutkimusta.

Kilpailu on myös hyvin linjassa uuden opintosuunnitelman kanssa, jossa painotetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja ilmiöpohjaisuutta. Opettajille se antaa poikkeuksellisen mahdollisuuden laajentaa omaa osaamistaan ja toimii siten täydennyskoulutuksena.

Kilpailun avulla saadaan myös perustutkimukselle lisää näkyvyyttä ja kiinnostavuutta sekä annetaan lukioiden oppilaille ja heidän opettajilleen mahdollisuus tutustua tutkimuksen tekemiseen käyttäen huippuluokan mittalaitteita.

Kilpailun kulku ja aikataulu

5.6.2019
Kilpailu julkistettiin LUMA-päivillä.

8.8.2019 – 14.10.2019
Ilmoittautumisaika.

31.10.2019
Kiihdytinlaboratorion tutkijoista ja ulkopuolisista henkilöistä koostuva komitea valitsee kilpailuun pääsevät ryhmät.

23.-24.1.2020 
Ryhmät vierailevat Jyväskylän kiihdytinlaboratoriossa. Heille esitellään laboratorion laitteistoja ja tutkimusmahdollisuuksia, ja ryhmät pääsevät aloittamaan haluamansa kokeen suunnittelun. Apuna tässä ovat laboratorion henkilökunnasta valitut tutorit.

21.2.2020 
Ryhmät tekevät tutorien avustuksella "suihkuaikahakemuksen" samaan tapaan kuin hiukkaskiihdyttimeltä koeaikaa hakevat tutkijat. Hakemukset jätetään viimeistään 21. helmikuuta.

4.-5.3.2020 
Ryhmät tulevat uudelleen Kiihdytinlaboratorioon tekemään suunnittelemansa kokeen.

3.4.2020 
Kokeiden perusteella tehdään loppuraportti, joka täytyy tehdä 3. huhtikuuta mennessä. Se voi olla posteri, artikkeli, video tai muunlainen esitys.

Voittajaryhmä valitaan ja palkitaan huhtikuussa!
Voittajan valitsee Kiihdytinlaboratorion tutkijoista ja ulkopuolisista henkilöistä koostuva komitea. Valintaa tehdessä otetaan huomioon kokeen onnistuminen, ryhmien osoittama tieteellinen tietämys sekä ennen kaikkea ryhmien aktiivisuus, innostus ja toiminta sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoja

Hankkeen vastuullinen tuottaja on Kiihdytinlaboratorion yliopistotutkija Janne Pakarinen (Puh. 040 805 4900, sähköposti janne.pakarinen@jyu.fi).

´ ---------