Näkymä laboratorioon
Syklotroni

Pelletron-kiihdytin

Pelletron-kiihdyttimellä voidaan tehdä monipuolisesti materiaalitutkimusta, joka tähtää ionisuihkujen avulla erilaisten näytteiden alkuainekoostumuksen selvittämiseen.

Takaisinsirontamenetelmällä voidaan mitata erityisesti raskaiden alkuaineiden syvyysjakaumia ja rekyylisirontamenetelmällä erityisesti kevyiden alkuaineiden syvyysjakaumia. PIXE-menetelmällä ei saada syvyystietoa alkuaineista mutta toisaalta mittauksia voidaan tehdä ilmassa.

Tutkittavat materiaalit voivat vaihdella kivinäytteistä ja taideaarteista puolijohteiden päällä oleviin ohutkalvoihin.

Tehtävänä tutkimuksena voisi olla vaikkapa silmälasien linssien pinnoitekerrosten lämpötilankesto tai luonnosta kerättyjen näytteiden raskasmetalli- ja muut alkuainepitoisuudet.

---------