Näkymä laboratorioon
Syklotroni

Elektroniikan säteilynkestävyys

K130-kiihdyttimellä tehdyllä hiukkassuihkulla voidaan luoda samanlaisia ilmiöitä elektroniikkakomponentteihin, mitä avaruuden hiukkassäteily aiheuttaa satelliittijärjestelmissä.

Tämä mahdollistaa satelliiteissa käytettävien elektroniikkakomponenttien säteilynkestävyyden testaamisen.

Esimerkiksi muistipiirin herkkyys voidaan testata hiukkassuihkulla, jonka jälkeen tuloksien avulla voidaan arvioida virheiden esiintymistiheys, jos kyseessä oleva komponentti laitettaisiin satelliitin mukana avaruuteen.

---------