Näkymä laboratorioon
Syklotroni

RITU- ja MARA-hiukkaserottimet

Kaasutäytteinen RITU- ja tyhjiössä toimiva MARA-hiukkaserotin hyödyntävät sähkömagneettisia kenttiä tutkittavien ydinreaktiotuotteiden, erityisesti fuusiotuotteiden, erotteluun toisistaan ja muista hiukkassuihkuista.

RITU- tai MARA-erottimella voidaan tutkia esimerkiksi fuusioreaktion toimintaa ja fuusioreaktiossa syntyvien radioaktiivisten isotooppien hajoamista. Työryhmä voi valita esimerkiksi jonkin alfa- aktiivisen ja lyhytikäisen isotoopin, joka on suhteellisen lähellä stabiileja ytimiä.

Yhden päivän kokeessa voidaan tuottaa valittua aktiivisuutta fuusioreaktiolla ja määrittää isotoopin puoliintumisajan. Kokeessa määritetään myös vastaavan alkuaineen atomaarinen varaustilajakauma ja selvitetään hiukkasen liikettä sähkö- ja magneettikentissä.

---------