Näkymä laboratorioon
Tutorit

Tutorit

Kiihdytinlaboratorion henkilökunnasta valitut tutorit ovat apuna aluista alkaen! Valitse mielestäsi sopivin ja kysy häneltä lisätietoja, pyydä arvioimaan ideaanne tai tiedustele vinkkejä.

Tutorit auttavat jo ennen ilmoittautumisvideoiten tekemistä, mutta heidän tärkein työnsä on auttaa kymmentä jatkoon valittua ryhmää saamaan ehdotuksensa tieteellisesti kiinnostavaan havaintoaika-anomuksen muotoon. Loppukilpailussa he ovat ryhmien kanssa tekemässä tutkimusta.

Marjut Hukkanen
Marjut Hukkanen
Tohtorikoulutettava, FM (ISIGOL-ryhmä)
marjut.hukkanen@jyu.fi

”Suoritan ensimmäistä vuotta kaksoistohtoritutkinnostani Jyväskylän ja Bordeaux’n yliopistojen välillä. Tutkimusaiheeni koostuu hiukkasloukuista ja massamittauksista ydinastrofysiikkaa varten.”


Arto Javanainen
Arto Javanainen
Yliopistotutkija, FT (RADEF)
arto.javanainen@jyu.fi

”Väittelin tohtoriksi vuonna 2012 ja sen jälkeen olen toiminut tutkijana RADEF-ryhmässä. Tutkimukseni pääasiallisena kohteena on ollut säteilyn vaikutus tehoelektroniikan komponentteihin, mutta olen ollut mukana monenlaisissa tutkimushankkeissa liittyen säteilyn ja elektroniikan vuorovaikutukseen. Tutkimustyöni ohessa luennoin elektroniikan kursseja sekä ohjaan opinnäytetöitä.”


Janne Pakarinen
Janne Pakarinen
Yliopistotutkija, FT (RITU ja MARA)
janne.pakarinen@jyu.fi

“Tutkin kuinka neutronit ja protonit ovat järjestäytyneet raskaissa atomiytimissä ja miten se vaikuttaa ytimien käyttäytymisiin ja muotoihin. Tällaisia kokeita voidaan toteuttaa vain muutamissa kiihdytinlaboratorioissa ja ne vaativat räätälöidyt ilmaisinlaitteet. Ilmaisinlaitteiden suunnittelun ja rakentamisen lisäksi olen tehnyt tutkimusta tunnetuksi suurelle yleisölle.”


Heikki Penttilä
Heikki Penttilä
Yliopistotutkija, FT (IGISOL)
heikki.penttila@jyu.fi

”Väittelin tohtoriksi vuonna 1992. Olen toiminut tutkijana Suomessa, Saksassa ja Yhdysvalloissa, sekä fysiikan että ympäristötieteen alalla. Ydinfysiikassa olen tutkinut pääasiassa fissioreaktiota ja fissiossa syntyviä atominytimiä. Tutkimuksen lisäksi opetan muun muassa sähkömagnetismia ja arkipäivän fysiikkaa.”


Mikko Rossi
Mikko Rossi
Laboratorioinsinööri, FM (RADEF)
mikko.rossi@jyu.fi

”Filosofian maisteriksi valmistumisen jälkeen olen ylläpitänyt RADEF-ryhmän tutkimusaseman mittausohjelmistoja, sekä pitänyt huolta asemaa käyttävien ulkopuolisten asiakkaiden tarpeista. Osaamisalueinani on mm. LabVIEW-ohjelmointi sekä tietoverkot.”


Panu Ruotsalainen
Panu Ruotsalainen
Yliopistonlehtori, FT (RITU ja MARA)
panu.ruotsalainen@jyu.fi

”Tohtoriväitöksen jälkeen toimin lähes kaksi vuotta tutkijatohtorina TRIUMF laboratoriossa Vancouverissa. Tutkimusaiheenani oli mm. keveiden Mg ydinten rakennetutkimus hyödyntäen jälkikiihdytettyjä radioaktiivisia hiukkassuihkuja. Tämän jälkeen olen työskennellyt Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa keskittyen saman tai lähes saman protoni- ja neutroniluvun omaavien ydinten rakennetutkimuksiin. Olen toiminut myös asiantuntijana säteilyannosmittauksia tarjoavan yrityksen palveluksessa.”


Timo Sajavaara
Timo Sajavaara
Professori, FT (Pelletron).
timo.sajavaara@jyu.fi

"Minusta piti tulla eräopas mutta tulikin materiaalifyysikko. Työkseni kehitän fotoni-, elektroni- ja ionisuihkupohjaisia menetelmiä materiaalien tutkimiseksi ja toisaalta mietin uusia käyttötarkoituksia yliopistolla kasvattamilleni ohutkalvoille. Parasta työssäni: kun ehdin muilta kiireiltäni kiihdyttimelle itse virittelemään suihkuja ja mittaamaan."


Daniel Söderström
Daniel Söderström (Swe/Eng)
Post-graduate student, FM (RADEF)
daniel.soderstrom@jyu.fi

”I moved from Sweden to Jyväskylä in October 2017 to do my doctoral studies. My studies are funded by a EU-project called RADSAGA. The project that I’m working on is related to radiation dosimetry and radiation effects in emerging technologies.”


Holly Tann
Holly Tann (Eng)
Post-graduate student, FM (RITU ja MARA)
holly.tann@jyu.fi

“I am in the second year of Dual Doctorate studies between the University of Liverpool in the UK, and Jyväskylä. I moved to Finland in August 2018, and I have been studying proton-heavy nuclei using MARA- the mass analysing recoil apparatus.”


´ ---------